Menu Đóng

Khóa Nguyên lý và hạch toán kế toán

Các chủ doanh nghiệp luôn nghĩ rằng mình có thể nắm chắc và chính xác được mọi vấn đề phát sinh trong kế toán quản trị? Vì vậy thường vận hành hệ thống nội bộ theo kiểu thô sơ, tự tính toán hoặc có theo dõi nhưng theo kiểu thống kê.

Tuy nhiên, nó chỉ phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nếu doanh nghiệp lớn dần lên có thể khiến các chủ doanh nghiệp đau đầu vì không kịp trở tay hoặc không có số liệu kế toán để đảm bảo việc phân tích chiến lược tài chính và chiến lược kinh doanh?

Đối với vấn đề kế toán – thuế cũng như cách hạch toán kế toán các chủ doanh nghiệp luôn nghĩ rằng mình có thể nắm chắc và chính xác được mọi vấn đề phát sinh trong kế toán quản trị? Vì vậy thường vận hành hệ thống nội bộ theo kiểu thô sơ, tự tính toán hoặc có theo dõi nhưng theo kiểu thống kê.

————————————–

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Bồi dưỡng lý thuyết chuyên sâu áp dụng trong DN thực tế.

1. Chế độ kế toán và kỹ năng sử dụng tài khoản kế toán chính xác, có lợi cho DN.

»  Chế độ kế toán doanh nghiệp, so sánh sự khác nhau,cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.

»  Phân biệt kế toán quản trị và kế toán thuế với các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế.

»  Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng quản lý công việc của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.

»  Kỹ năng vận dụng tài khoản và hạch toán kế toán trong các loại hình DN: TM, XNK, DV, XDXL Giới thiệu hệ thống tài khoản theo TT 200 và TT 133, so sánh sự khác nhau và cách vận hành chuẩn.

2. Cách đọc, viết các chứng từ phát sinh thực tế trong DN.

»  Cách đọc và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào phát hiện sai sót theo yêu cầu quản lý và thuế. Phân loại các hóa đơn theo mục đích quản lý, theo dõi. Các văn bản, giấy tờ phù hợp đi kèm chứng từ đầu vào để tăng tính chặt chẽ phòng tránh rủi ro thuế.

»  Cách đọc, lập và quản lý tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu hợp lệ.

»  Cách đọc hợp đồng và các tài liệu kế toán khác đảm bảo chính xác với các chứng từ kế toán phát sinh.

»  Cách viết hóa đơn đầu ra: Cách viết cho các trường hợp xuất hóa đơn như: Bán hàng hóa, dịch vụ, công trình; Xuất tài sản, công cụ dùng trong công ty; Xuất bán thanh lý TS,CCDC; Xuất bán hàng hóa chiết khấu, khuyến mại, bán tài sản… đảm bảo an toàn thu nhập và thuế cho DN.

»  Cách lập các chứng từ kế toán khác liên quan.

»  Cách lưu trữ tài liệu, chứng từ đảm bảo tra cứu trong kế toán quản trị và quyết toán thuế.

hạch toán kế toán
hạch toán kế toán

3. Bản chất các loại thuế, cách tính thuế.

»  Bản chất các loại thuế trong DN, cách thẩm thấu luật, thông tư, nghị định thuế…

»  Cách tính thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK, Thuế môn bài… đảm bảo an toàn tránh rủi ro.

4. Cách tính chi phí, giá vốn… không rủi ro thuế.

»  Phương pháp tính giá vốn hàng hóa TM – XNK, cách xác định, mã hàng hóa, giá vốn chính xác được công nhận theo quy định của cơ quan thuế.

»  Phương pháp tính giá thành cho từng gói dịch vụ, XDXL mà DN cung cấp đảm bảo an toàn theo luật kế toán và thuế.

»  Phương pháp và cách tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.

»  Cách xác định các loại chi phí hợp lý được trừ cho từng mô hình doanh nghiệp để đảm bảo an toàn thuế TNDN theo quy định cơ quan thuế.

» Các sai phạm trong việc xuất hóa đơn, ghi nhận thu nhập gây xuất toán thuế TNDN và thuế GTGT

5. Cách hạch toán kế toán chuyên sâu các loại hình DN.

»  Quy trình hạch toán kế toán trong DN TM đơn thuần, DN TM Xuất nhập khẩu: Chứng từ phát sinh —> Phân loại —> Xử lý thu nhập —> Xử lý giá vốn —> Tập hợp —> Tính kết quả kinh doanh.

»  Quy trình hạch toán kế toán trong SX: Chứng từ phát sinh —> Phân loại —> Xử lý tính giá thành sản xuất —> Xử lý thu nhập —> Xử lý giá vốn- –> Tập hợp —> Tính kết quả kinh doanh.

»  Quy trình hạch toán kế toán trong DV, XDXL: Chứng từ phát sinh —> Phân loại —> Xử lý tính giá thành dịch vụ công trình —> Xử lý giá vốn- –> Tập hợp —> Tính kết quả kinh doanh.

6. Cách ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính.

»  Quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng sống của DN lên các loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót SSKT. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai sổ sách kế toán.

»  Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu quy định trong báo cáo. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót BCTC. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai BCTC đã nộp…

7. Cách lập báo cáo thuế trên phần mềm thuế.

»  Cách lập báo cáo thuế GTGT theo tháng.

»  Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm. Cách lập báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN năm.

»  Cách lập báo cáo thuế TNCN theo quý, quyết toán thuế TNCN năm. Cách điều chỉnh sai sót an toàn khi phát hiện kê khai, báo cáo sai sót

Phần II. Thực hành thực hiện các công việc kế toán trong DN:

1. Thực hành lập hóa đơn, các chứng từ kế toán, lưu trữ, phân loại.

»  Lập hóa đơn tài chính: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ: gồm bán hàng hóa dịch vụ có chiết khấu; khuyến mại, chi trả hoa hồng, tài trợ, xuất sử dụng; bán thanh lý TS,CCDC

»  Lập các chứng từ kế toán liên quan: PN, PX, PT, PC…Thực hành lưu trữ chứng từ theo quy chuẩn quyết toán thuế thực tế

»  Thực hành thẩm định, phân loại hóa đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định hoặc phát hiện hóa đơn giả, hóa đơn bỏ trốn…

hạch toán kế toán
hạch toán kế toán

2. Thực hành hạch toán kế toán – ghi chép SSKT trên chứng từ sống.

»  Thực hành quy trình hạch toán kế toán trên chứng sống các loại hình DN: TM đơn thuần; TM xuất nhập khẩu, DV, SX, XDXL

»  Thực hành thành thạo các phát sinh hạch toán khó trong kế toán: Chiết khấu; Hàng bán bị trả lại; Bán thanh lý CCDC, tài sản; Xuất dùng; Chênh lệch tỷ giá; Giá thành dịch vụ…

»  Thực hành ghi chép SSKT các loại hình DN trên Excel và Phần mềm kế toán và khóa số liệu kế toán, chuyển số dư kế toán sang năm tài chính sau…

3. Thực hành lập các báo cáo thuế – báo cáo tài chính.

»  Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý và quyết toán theo năm, điều chỉnh sai sót khi đã báo cáo… trên Phần mềm mã vạch của cơ quan thuế. Thực hành lập Báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán theo tháng, quý, năm.

Phần III: Kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong kế toán thuế:

»  Các sai phạm thường gặp trong sử dụng tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách. Cách phòng tránh và biện pháp xử lý sai sót (nếu có).

»  Các sai phạm trong báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN…, cách điều chỉnh sai phạm trong báo cáo thuế đã nộp và biện pháp phòng ngừa.

»  Các chi phí bất hợp lý, biện pháp điều chỉnh chi phí tránh rủi ro pháp luật thuế.

»  Các sai phạm thường gặp trong cách tính giá vốn biện pháp phòng tránh và xử lý sai phạm.

»  Các sai phạm trong BCTC và biện pháp xử lý, điều chỉnh BCTC đã nộp các năm tài chính trước. Kỹ năng giao dịch, giải trình, quyết toán thuế thực tế an toàn tuyệt đối với cơ quan thuế.

»  Định hướng phát triển nhanh và bền vững nghề kế toán trong các loại hình DN.

————————————–

QUYỀN LỢI

»  Học viên được cấp: Chứng nhận tốt nghiệp hoàn thành chương trình Đào tạo.

»  Học viên được VNNP hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình công tác: Qua điện thoại, Email hoặc tại trụ sở VNNP mãi mãi.

»  Được tham tham gia các chương trình học và hội thảo cập nhật kiến thức quản lý mới miễn phí theo định kỳ hàng năm.

»  Bất kỳ khi nào gặp khó khăn hoặc bế tắc trong phát triển công việc sẽ luôn có VNNP đồng hành để tháo gỡ kịp thời

[Xem thêm]

Kỹ năng phòng tránh rủi ro kế toán – thuế

Họ và tên
Điện thoại
Lịch học

Viết phản hồi

Viết phản hồi

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa Nguyên lý và hạch toán kế toán”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *