Menu Đóng

Các cách tăng chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Các cách tăng chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

Cách chính đạo:
1. Đối với doanh nghiệp sản xuất:
– Tăng định mức nguyên vật liệu là cái quyết định nhiều nhất. Cũng là cái mà khi thanh kiểm tra thuế phải đau đầu việc giải trình nhất
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản cố định: bắt buộc phải đăng ký khấu hao nhanh và phải đảm bảo năm đó có lợi nhuận
– 142, 242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất
– Đó là những cái thông dụng và hiệu quả nhanh nhất và đúng pháp luật về thuế
2. Đối với doanh nghiệp thương mại:
– Tăng giá vốn hàng bán bằng cách chỉnh nhập xuất tồn sao cho phù hợp
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản cố định
– 142, 242 rút ngắn ở mức thời gian thấp nhất
3. Đối với doanh nghiệp vận tải:
–Định mức xăng dầu ( xăng dầu có thể nhiều hơn một chút nhưng cao nhất chỉ khoảng 45% doanh thu thôi, còn nếu để tỷ lệ cao thì chấp nhận rủi ro) xác định thuế TNDN
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản cố định
4. Đối với doanh nghiệp Xây dựng:
– Điều chỉnh lại dự toán, làm giả dự tóa với tư nhân thì hợp lý, còn nhà nước thì ko được phép
– Tăng lương cho nhân viên
– Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước
– Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế
– Khấu hao nhanh tài sản cố định
Cách tà đạo: Không khuyến khích nhưng tà đạo thì hiệu quả có tức thì, sếp nhìn thấy ngay nhưng rủi do thì tồn đọng mãi!, không hướng dẫn ở đây.
– Các tà đạo liên quan điến chế biến chứng từ, sử dụng chứng từ bất hợp pháp…
– Hậu quả thường thiệt hại rất nặng, tổn thất lớn , nhẹ vài trăm, nặng tiền tỉ
Lời khuyên: – Trong bất kể mọi trường hợp kế toán phải tư vấn cho chủ doanh nghiệp được biết hậu quả có nó nghiệm trọng như thế nào
– Khi tư vấn nên tư vấn thành 4-5 trường hợp để doanh nghiệp lựa chọn cách phù hợp
– Mọi chi phí phát sinh phải tuân thủ đúng luật hiện hành.
Căn cứ pháp lý:
– Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
– Điểm 4 Thông tư 96/2015/ TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ.