Menu Đóng

Các thông tư nghị định mới cần chú ý

Các thông tư, nghị định mới cần chú ý

Các thông tư nghị định mới bao gồm gia hạn sử dụng biên lai thu viện phí hay giảm thuế suất thuế nhập khẩu thiết bị lọc nước xuống 5% là những thông tư, nghị đinh mới được ban hành của Bộ tài chính mà các doanh nghiệp cần chú ý.

1. Gia hạn sử dụng biên lai thu viện phí đến hết 30/6/2016

Để tránh lãng phí, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 1/1/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn Bộ Y tế và cơ quan thuế các địa phương sử dụng hóa đơn, biên lai đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, không thực hiện thu phí theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Do vậy, từ ngày 1/1/2016, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong khung giá do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập sử dụng hóa đơn theo quy định tại quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Để tránh lãng phí đối với Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập có thời gian đặt in mẫu hóa đơn phù hợp với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, các cơ sở y tế công lập đang sử dụng các loại Biên lai thu phí, lệ phí đã mua của cơ quan thuế hoặc do đơn vị tự in, đặt in đã thực hiện thông báo phát hành trước ngày 1/1/2016 nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2016.

Trường hợp đến hết ngày 30/6/2016, cơ sở y tế công lập chưa sử dụng hết Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện thanh hủy theo quy định tại tiết d, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 và hướng dẫn đơn vị thực hiện sử dụng hóa đơn từ ngày 1/7/2016 theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính./.

2. Giảm thuế suất thuế nhập khẩu thiết bị lọc nước xuống 5%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo biểu suất mới ban hành kèm theo thông tư 05, trang thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện sẽ giảm thuế suất thuế nhập khẩu từ 10% về mức 5%.

Biểu thuế mới cũng quy định áp thuế 5% đối với máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình có mã hàng hóa: 8421.21.11.

Máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí không hoạt động bằng điện (Mã hàng hóa: 8421.21.23) cũng được giảm thuế nhập khẩu xuống 5% .

Thông tư 05/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2016.

Nguồn Tổng cục thuế

[Xem thêm]: hệ thống tư vấn VNNP ACTAX