Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho công ty với 5 bước

Làm sao để xây dựng hệ thống kiểm soát được các vấn đề nội bộ phát sinh hàng ngày một cách đơn giản và hiệu quả ? VNNP Edu xin chia sẻ một số kinh nghiệm và các bước sau: Bước 1: Xác định dòng tác nghiệp và rủi ro có thể gặp Bước 2: Mô hình hóa và […]

Tác dụng của văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp trường tồn vượt xa cuộc đời của những người sáng lập. Nhiều người cho rằng văn hóa doanh nghiệp là một tài sản của doanh nghiệp. Tác dụng của văn hóa doanh nghiệp thể hiện các yếu tố vấn […]

Các bước để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một quá trình tổng thể chứ không phải chỉ là việc đưa một giá trị một cách đơn lẻ rời rạc. Vậy để xây dựng văn hoá doanh nghiệp một cách tổng thể thì cần theo những bước cụ thể nào? Hãy cùng VNNP Edu tìm hiểu các […]

Kỹ năng xử lý công văn đi

Các loại công văn đến và công văn đi trong văn phòng nếu không có cách quản lý khoa học thì chúng chẳng khác nào mớ hỗn loạn, không thể kiểm soát được. VNNP Edu chia sẻ với các bạn một số kỹ năng sau: Kiểm tra, sửa trước khi trình ký: + Hình thức […]

Kỹ năng và kinh nghiệm xử lý công văn đến

Các loại công văn đến và đi trong văn phòng nếu không có cách quản lý khoa học thì chúng chẳng khác nào mớ hỗn loạn, không thể kiểm soát được. VNNP Edu chia sẻ một số kỹ năng và kinh nghiệm xử lý văn thư đến như sau: Phân loại văn thư: + Phân […]

8 bước giúp bạn có kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Không ai sinh ra đã ngay lập tức có kỹ năng thuyết trình hiệu quả! VNNP Edu giới thiệu cách bạn có thể thuyết trình tốt theo 8 bước sau sẽ giúp bạn thành công trong những dịp nói trước công chúng. 1. Xây dựng uy tín Bạn có tin rằng khả năng thuyết phục […]

Giải pháp và chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Để phát triển, doanh nghiệp cần có trong tay kết quả phân tích hiện trạng nguồn nhân lực và có những giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực lâu dài và bền vững. 1. Phân tích hiện trạng nguồn nhân lực Mục đích của việc phân tích hiện trạng nguồn nhân lực để […]