Menu Đóng

Chức năng của phòng hành chính

Với mỗi DN, phòng hành chính là bộ phận không thể thiếu. Tuy nhiên rất nhiều người thực sự vẫn chưa hiểu được hết những công việc nào thuộc chức năng của phòng hành chính.

1. Công tác văn phòng

+ Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong DN.

+ Tiếp khách, xử lý các công văn khách hàng gửi tới

+ Tổ chức hội thảo, hội nghị công ty

+ Soạn thảo các văn bản

+ Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.

2. Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự

+ Lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự

+ Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và luật lao động

+ Tổ chức khen thưởng, phê bình

+ Tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho các nhân viên

[Xem thêm] Học hành chính nhân sự ở đâu tốt nhất?

3. Bảo hộ lao động

+ Đảm bảo an toàn lao động, cháy nổ, vệ sinh trong toàn công ty

+ Kiểm tra và lên kế hoạch tập huấn về việc bảo hộ lao động

+ Tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho người lao động

4. Bảo vệ an ninh, trật tự

+ Bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của công ty và CBCNV

+ Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

+ Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

5. Phục vụ

Đảm nhận toàn bộ các công tác về an toàn thực phẩm, văn phòng phẩm…

6, Công tác khác

Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất theo chỉ thị của cấp trên.

[Xem thêm] : Khóa học Quản trị hành chính chuyên nghiệp

[Xem thêm] : Khóa học Hành chính online chuyên nghiệp