Menu Đóng

Giải đáp về khai thuế cho hợp đồng thuê nhà, thanh lý hợp đồng trước hạn

 

1. Tôi đã khai thuế lần đầu cho hợp đồng cho thuê nhà, vậy kỳ khai thuế lần thứ 2 trở đi tôi phải làm thế nào?

Khi khai thuế từ lần thứ 2 trở đi (đối với mỗi hợp đồng cho thuê nhà), NNT truy cập vào Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế, tra cứu tờ khai để khai thuế cho kỳ tiếp theo bằng cách điền thông tin cho tờ khai kỳ mới và kê khai theo nguyên tắc:

– Trường hợp thông tin hợp đồng không thay đổi: NNT không phải kê khai phụ lục; Kỳ khai thuế của tờ khai phải giống với kỳ khai thuế của tờ khai trước đó. Ví dụ: Nếu kỳ khai thuế trước đó theo năm hoặc kỳ thanh toán thì kỳ khai thuế của tờ khai lần thứ 2 trở đi cũng theo năm hoặc kỳ thanh toán.

– Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục.

2. Do bên thuê phá vỡ hợp đồng thuê nhà, tôi muốn thanh lý hợp đồng trước hạn thì tôi phải làm thế nào?

Trường hợp thông tin hợp đồng có thay đổi hoặc kết thúc trước thời hạn: NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục bằng cách NNT truy cập vào Cổng TTĐT, tra cứu tờ khai để khai lại thông tin và thực hiện nộp Tờ khai điều chỉnh như với HSKT lần đầu

3. Theo giá cả thị trường, tôi tăng giá cho thuê nhà từ kỳ thanh toán tới, vậy tôi có phải khai điều chỉnh lại không?

Trường hợp có thay đổi doanh thu cho thuê nhà thì NNT phải khai thông tin thay đổi trên phụ lục bằng cách NNT truy cập vào Cổng TTĐT gửi Tổng cục Thuế, tra cứu tờ khai để khai lại thông tin và thực hiện nộp Tờ khai điều chỉnh như với HSKT lần đầu.

4. Sau khi gửi hồ sơ khai thuế điện tử trên Cổng TTĐT của TCT thì tôi sẽ nộp thuế tại ngân hàng như thế nào?

Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.  Do vậy, sau khi nộp hồ sơ khai thuế, anh (chị) có thể nộp thuế ngay trong ngày tại quầy giao dịch của ngân hàng. Thông tin ngân hàng được kho bạc uỷ nhiệm thu nộp NSNN tại địa bàn được hỗ trợ ngay trên Tờ khai. Trên Cổng TTĐT của TCT cũng công khai địa điểm của các quầy giao dịch của ngân hàng theo từng địa bàn.

Hiện nay, Tổng cục Thuế cũng đang kết nối với bốn ngân hàng là ngân hàng BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân. Tới đây Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai cho cá nhân nộp thuế điện tử thông qua 04 ngân hàng được uỷ nhiệm thu thuế cho ngân sách nhà nước nên cá nhân cần có một trong 4 tài khoản ở các ngân hàng này để khỏi tốn phí giao dịch liên ngân hàng. Trong giai đoạn tiếp theo Tổng cục Thuế sẽ làm việc thêm với các ngân hàng khác để mở rộng dịch vụ đến các cá nhân có tài khoản ở các ngân hàng khác.

[Xem thêm]:Giải đáp vấn đề xác định thu nhập chịu thuế TNDN

khai thuế hợp đồng thuê nhà thanh lý hợp đồng trước hạn

5. Xin cho hỏi làm thế nào để tôi tra soát được những tờ khai điện tử đã nộp?

Trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế có chức năng tra cứu thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử của NNT, theo đó anh chị có thể sử dụng chức năng này để tra soát những tờ khai điện tử mà anh chị đã nộp.

trên đây là một số thắc mắc khai thuế hợp đồng thuê nhà thanh lý hợp đồng trước hạn.

Nguồn Tổng cục thuế

Tham khảo thêm: Hệ thống tư vấn Actax