Giới Thiệu

I. Mô tả sản phẩm dịch vụ đào tạo:

– VNNP thực hiện đào tạo trực tuyến với phương châm 60% là Video đóng gói và 40% là tương tác qua Live (trực tuyến) hoặc offline 1 buổi để hướng dẫn chuyên đề
– Các khóa học, chương trình tư vấn VNNP thực hiện là các kiến thức, bồi dưỡng phát triển nghành nghề trong doanh nghiệp. Nội dung đều dựa trên những phát sinh thực tế, nhưng vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải