Menu Đóng

Thông báo nghỉ lễ quốc khánh 02/09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—————o0o—————

                                                    THÔNG BÁO

                                                                                        (V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09)

Kính gửi:  Giáo viên và các học viên VNNP

Phòng Đào tạo VNNP EDU thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2/9 của các lớp như sau:

Thời gian:  Toàn bộ các lớp học nghỉ lễ từ: Từ 30/08/2018 hết ngày 03/09/2018

Thứ ba ngày 04/09/2018 Công ty sẽ trở lại làm việc bình thường.

Yêu cầu:

  • Giáo viên phụ trách các lớp thông báo trực tiếp cho học viên.
  • GV yêu cầu lớp trưởng thông báo cho HV nghỉ học.
  • Các giáo viên liên quan có trách nhiệm thi hành nghiêm túc thông báo này

Trong thời gian nghỉ lễ Mọi giao dịch khẩn cấp liên quan đến công việc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với các số điện thoại và cán bộ phụ trách sau :

– Liên hệ với cán bộ phụ trách trực tiếp hoặc Đt: 0904.852.732 – 0902.025.368

– Gửi mail đến: vnnp.vn@gmail.com

Trân trọng

                                                                        Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2018

                                                                   TP Đào tạo – Tuyển Sinh

                                                                         Đã ký