Menu Đóng

Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì?

1. Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai và hợp đồng cho thuê nhà, vậy khi khai thuế điện tử tôi có phải nộp hợp đồng cho thuê nhà không?

Khi NNT khai thuế điện tử thì NNT có thể gửi bản chụp hợp đồng cho thuê nhà hoặc phụ lục hợp đồng cho thuê nhà dưới dạng điện tử hoặc được gửi đảm bảo qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa của Chi cục thuế nơi có nhà cho thuê.

2. Tôi ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp vậy tôi có thể uỷ quyền cho doanh nghiệp khai thay được không?

Theo quy định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC thì cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp khai thay cho cá nhân thì sử dụng chữ ký số và khai trên cổng TTĐT dành cho doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế bao gồm những gì? [Xem thêm]:Giải đáp về khai thuế cho hợp đồng thuê nhà, thanh lý hợp đồng trước hạn

3. Khi nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà bằng giấy, cơ quan thuế sẽ kiểm tra ngay, nếu phát hiện khai chưa đúng sẽ hướng dẫn để tôi khai điều chỉnh. Khi tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai của tôi không?

Khi anh (chị) khai trực tuyến tờ khai cho thuê nhà thì ứng dụng sẽ hỗ trợ anh chị khai từng chỉ tiêu trên tờ khai. Anh (chị) chỉ cần khai đủ, đúng thông tin của hợp đồng lên tờ khai. Ứng dụng sẽ hỗ trợ anh chị tính ra số thuế phải nộp. Anh (chị) khai chưa đúng so với phần hỗ trợ của ứng dụng thì ứng dụng sẽ cảnh báo để anh chị khai lại.

Hồ sơ khai thuế điện tử với hoạt động cho thuê nhà

4. Tôi ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp vậy tôi có thể uỷ quyền cho doanh nghiệp khai thay được không?

Theo quy định tại thông tư số 92/2015/TT-BTC thì cá nhân ký hợp đồng cho thuê nhà với doanh nghiệp mà trong hợp đồng thuê có thoả thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp khai thay cho cá nhân thì sử dụng chữ ký số và khai trên cổng TTĐT dành cho doanh nghiệp.

5. Khi nộp hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê nhà bằng giấy, cơ quan thuế sẽ kiểm tra ngay, nếu phát hiện khai chưa đúng sẽ hướng dẫn để tôi khai điều chỉnh. Khi tôi nộp hồ sơ khai thuế điện tử thì cơ quan thuế có cảnh báo lỗi sai của tôi không?

Khi anh (chị) khai trực tuyến tờ khai cho thuê nhà thì ứng dụng sẽ hỗ trợ anh chị khai từng chỉ tiêu trên tờ khai. Anh (chị) chỉ cần khai đủ, đúng thông tin của hợp đồng lên tờ khai. Ứng dụng sẽ hỗ trợ anh chị tính ra số thuế phải nộp. Anh (chị) khai chưa đúng so với phần hỗ trợ của ứng dụng thì ứng dụng sẽ cảnh báo để anh chị khai lại.

6. Tôi ở Hà Nội, tôi có nhà cho thuê ở TP HCM, tôi có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Theo Điều 2 Quyết định số 2128/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/10/2016 về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà thì phạm vi áp dụng thí điểm cho cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy, nếu anh ở Hà Nội và thuộc cơ quan thuế quản lý tại Hà Nội thì anh có thể khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

7. Tôi muốn hỏi: tôi thuộc cơ quan thuế quản lý tại Hải Dương, Tôi có nhà cho thuê tại Hà Nội vậy tôi có thể khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà ở Hà Nội được không?

Theo Điều 2 Quyết định số 2128/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính thì phạm vi áp dụng thí điểm đối với cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Sau khi thí điểm Tổng cục Thuế sẽ báo cáo Bô Tài chính kết quả và triển khai diện rộng. Khi đó anh (chị) sẽ được khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà ở Hà Nội.

Nguồn Tổng cục thuế

Tham khảo thêm: Hệ thống tư vấn Actax