Menu Đóng

Khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà có bắt buộc không?

 

  1. Cá nhân không có chữ ký số điện tử thì có khai thuế điện tử được không?

Theo Điều 5 Thông tư số 110/2015/TT-BTC quy định cá nhân không có chứng thư số thì sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế cấp.

  1. Tôi có nhiều khoản thu nhập, tôi có thể sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử cho tất cả các khoản thu nhập được không?

Trong thời gian từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2017, Tổng cục Thuế triển khai thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Tổng cục Thuế cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai mở rộng thêm khai thuế điện tử cho các tờ khai cho các khoản thu nhập khác như tiền công tiền lương khi khai quyết toán trực tiếp, thu nhập của hộ kinh doanh…

  1. Đề nghị hướng dẫn tôi cách đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế?

NNT truy cập vào Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện chức năng đăng ký sử dụng tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế gồm các thông tin MST, điện thoại, địa chỉ thư điện tử theo mẫu số 01/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC.

NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để xác thực thông tin hoàn tất đăng ký giao dịch điện tử.

  1. Tôi cho thuê nhà với doanh thu 100 triệu đồng/năm, vậy tôi có phải khai thuế không?

Theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định cá nhân có tổng doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng/ năm thì thực hiện khai thuế và nộp thuế theo quy định.

[Xem thêm]:Hồ sơ khai thuế điện tử với hoạt động thuê nhà

  1. Tôi không còn nhà để cho thuê nên tôi không có nghĩa vụ khai thuế, tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế được không?

Để ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế NNT thực hiện các bước như sau:

– NNT thực hiện truy cập vào Cổng TTĐT, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu số 03/ĐK-TĐT.

– NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng TTĐT.

  1. Khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà có bắt buộc không?

Cá nhân có nhà cho thuê không bắt buộc phải khai thuế điện tử mà cơ quan thuế cung cấp thêm một phương thức cho cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khai và nộp thuế mọi lúc mọi nơi không phải đến cơ quan thuế. Được tra soát các giao dịch với cơ quan thuế thông qua tài khoản giao dịch điện tử.

Nguồn Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax