Menu Đóng

khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc

khấu trừ thuế TNCN lao động thử việc, thời vụ áp dụng cho người sử dụng lao động thử việc, không ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Được quy định tại Điều 25 TT11/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/08/2013 như sau: Các tổ chức, cá nhân phải trả tiền công và tiền lương cho các cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng mà tổng mức chi trả thu nhập từ 2.000.000 VNĐ/ lần trở lên thì cần khấu trừ thuế là 10% trên tổng thu nhập trước khi chi trả cho người lao động

Trường hợp cá nhân có thu nhập duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo đúng tỉ lệ, ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế cá nhân sau khi trừ gia cảnh không phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN áp dụng theo TT 92/2015/TT-BTC là căn cứ tạm thời chưa tính thuế TNCN.

Căn cứ này dựa vào cam kết của người nhận thu nhập từ tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế, khi kết thúc năm tính thuế thì tổ chức chi trả thu nhập vẫn cần tổng hợp danh sách thu nhập của những cá nhân chưa tới mức khấu trừ thếu( vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn quản lý thuế) để nộp cho cơ quan thuế theo văn bản kèm theo, để nộp cho cơ quan thuế. khấu trừ thuế TNCN lao động thử việc

Như vậy:

-Lao động thời vụ có hợp đồng nhỏ hơn 3 tháng có thu nhâp̣ dưới 2 .000.000 VNĐ/ tháng thı̀ khi trả lương, kế toán chı̉ cần giữ laị CMDN photo của người đó. (Kèm theo: Hợp đồng lao động, chứng từ thanh toán tiền lương, bảng chấm công…)

Trường hợp thu nhập > 2.000.000 VNĐ/lần/tháng khi trả lương kế toán phải khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả.

VD: Công ty A thuê 4 lao động thời vụ, với lương 5.000.000 VNĐ/ trong 2 tháng thì thuế TNCN phải nộp là : 5.000.000 VNĐx 10%= 500.000 VNĐ khấu trừ thuế TNCN lao động thử việc

-Trường hợp nếu công ty không muốn khấu trừ 10% thì phải làm bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN, cam kết thu nhập sau khi trừ các khoản giảm trừ vẫn chưa tới mức phải khấu trừ thì lúc đó kế toán được phép không tính thuế TNCN.

Điều kiện làm cam kết 02 tại thời điểm cam kết cần có:

-Cá nhân phải có MST tại thời điểm cam kết.

– Xác nhận chỉ có thu nhập tại 1 nơi và tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa phải nộp thuế.

– Trường hợp cá nhân thu nhập 2 nơi thì doanh nghiệp không được phép làm cam kết, thực hiện khấu trừ 10%.

-Trường hợp cá nhân đó trong năm dương lịch trước khi làm tại DN, nhưng đi làm ở một nơi khác và có thu nhập tại đó đã có MST=> không được làm cam kết 02. Bắt buộc phải khấu trừ.

[Xem Thêm] Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2020 mới nhất