Menu Đóng

Kinh nghiệm khi làm kế toán tổng hợp

kế toán tổng hợp
kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp cần có những kiến thức chuyên môn rất cao. Do đó, sinh viên đang theo chuyên ngành kế toán cần chú ý đến những công việc mà kế toán tổng hợp cần phải làm.

Kế toán tổng hợp là sự hiểu biết và nắm rõ các phần hành, cũng như sự vững chắc về nghiệp vụ chuyên môn và các chuẩn mực kế toán. Kế toán tổng hợp phải kiểm tra, đảm bảo sự chính xác, kịp thời và phản ánh đúng các số liệu và nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm về số liệu chi tiết đến tổng hợp của sổ sách kế toán.

 

Để làm được kế toán tổng hợp một kế toán viên cần có các kỹ năng đặc biệt như là kỹ năng đối chiếu, phân tích, tính toán giá thành và các giải pháp kế toán tối ưu. Ngoài ra còn phải biết vận dụng luật (luật về thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm,…).

Nếu nói về công việc cụ thể thì không có một chuẩn mực chính xác nào cho các công việc mà kế toán tổng hợp phải thực hiện. Điều này sẽ phụ thuộc vào mô hình công ty cũng như lượng việc mà kế toán trưởng giao cho kế toán viên.

Để hiểu rõ hơn về các công việc của kế toán tổng hợp, VNNP xin chia sẻ cho bạn một số các công việc mà kế toán tổng hợp thường gặp nhất là:

–  Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.

–  Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

–  Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.

–  Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.

–  Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.

–  Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.

–  In sổ kế toán.

–  Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…

–  Lập các báo cáo thuế.

–  Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

–  Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến .

Hy vọng với những chia sẻ như trên của VNNP đã giúp các bạn phần nào hiểu biết được các công việc của một kế toán tổng hợp. Chúc các bạn thành công!

VNNP Việt Nam!