Menu Đóng

Một số điểm về thuế GTGT và chi phí hợp lý

Đầu 2016 có những điểm gì đáng chú ý trong thuế GTGT và chi phí hợp lý? Mời quý độc giả cùng theo dõi bài viết sau.

1. Công ty A có ký hợp đồng cung cấp hàng với doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam để thực hiện công trình xây dựng ở Lào. Vậy để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá xuất khẩu sang Lào thì công ty phải đáp ứng các điều kiện gì?

Căn cứ tại khoản 4, điều 17, thông tư 219 về thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với trường hợp hàng hoá được coi như xuất khẩu, thì công ty A phải đáp ứng đủ các giấy tờ sau:

– Tờ khai hải quan.

– Hàng hoá xuất khẩu phải phù hợp với Danh mục hàng hoá xuất khẩu để công trình xây dựng ở nước ngoài do Giám đốc doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở Lào phê duyệt.

– Hợp đồng mua bán ký giữa công ty bạn và doanh nghiệp thương mại Y tại Việt Nam thực hiện công trình xây dựng ở Lào, trong đó có ghi rõ về điều kiện giao hàng, số lượng, chủng loại và trị giá hàng hoá.

– Hợp đồng uỷ thác nếu uỷ thác xuất khẩu.

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Hoá đơn giá trị gia tăng bán hàng hoá.

2. Công ty S mới thành lập tháng 11/2015, do vậy đến cuối năm dương lịch có thời gian hoạt động ngắn hơn 03 tháng thì kỳ tính thuế năm đầu tiên được xác định như thế nào?

Tại khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn: Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo hoặc kỳ tính thuế năm trước đó để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Như vậy trường hợp của công ty S thành lập từ tháng 11/2015 được cộng vào kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2016.

Xem thêm]:Một số các thông tư mới của Bộ tài chính

3. Văn phòng Tổng công tyCkhông trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng kinh phí do các cơ sở trực thuộc đóng góp để hoạt động. Sắp tới, Văn phòng Tổng công ty có cho Công ty khác thuê lại phần diện tích không sử dụng hết để làm văn phòng. Vậy văn phòng Tổng công ty có phải kê khai thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng không?

Tại khoản 10, điều 14, thông tư 219 về thuế giá trị gia tăng quy định đối với Văn phòng Tổng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng thì không được khấu trừ hay hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của Văn phòng Tổng công ty.

Trường hợp văn phòng Tổng công ty có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng riêng cho các hoạt động này.

Như vậy, văn phòng Tổng công ty C phải kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng cho hoạt động cho thuê văn phòng nói trên.

4. Tiền chi môi giới cho việc tìm đối tác đầu tư thì tiền đó có được tính vào chi phí hợp lý không (có hợp đồng và hoá đơn)?

Tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đó doanh nghiệp được trừ các khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán qua tài khoản ngân hàng thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt

Như vậy, trường hợp công ty có phát sinh tiền chi môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có đầy đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax