Menu Đóng

Giải đáp thắc mắc về thuế TNDN trong tháng 04/2016

Trong tháng 4/2016 có khá nhiều các thắc mắc về thuế TNDN tháng 04/2016. Do đó, trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra 1 số các trường hợp cụ thể về thuế TNDN để quý độc giả tham khảo

1. Khoản phụ cấp thuê nhà cho người lao động được quy định về điều kiện hưởng và mức hưởng trong quy chế tài chính của công ty thì có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Và khoản phụ cấp này có tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Có quy định về mức tối đa khoản phụ cấp này không?

Khoản tiền thuê nhà cho cá nhân tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (không gồm tiền thuê nhà), trừ trường hợp nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại đó

2. Phần mềm HTKK 3.3.5 chưa nâng cấp theo thông tư số 200 năm 2014, vậy vẫn làm theo Quyết định số 15/2006 không?và không thấy có biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư số 200 năm 2014. Vây khi nộp báo cáo tài chính năm 2015 khai và nộp theo biểu mẫu của quyết định nào cho hợp lý?

– Trong TK QT thuế TNDN mẫu 03/TNDN không có số thuế năm trước nộp thừa chuyển sang, vậy có đưa số thuế nộp thừa năm trước vào số thuế tạm nộp năm nay được không vì nếu không đưa vào thì chênh lệch thuế TNDN phải nộp lớn hơn 20% số thuế TNDN phải nộp dẫn đến phải nộp tiền thuế chậm nộp.

– Ngày 11/3/2016 Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK 3.3.6, iHTKK 3.1.7 đáp ứng quy định về mẫu biểu BCTC theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính cho các BCTC năm 2015.

– Về hướng dẫn kê khai đối với chỉ tiêu E “Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm” trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm bao gồm số nộp thừa năm trước và  số đã tạm nộp trong năm (sau khi đã bù trừ hết các khoản nợ năm trước).

3. Anh A làmở công ty cổ phần xi măng Thăng Long. Vậy cơ quan thuế đã triển khai nộp thuế điện tử và nộp các tờ khai qua mạng tuy nhiên bảng kê chứng từ theo mẫu CTT25/AC vẫn phải nộp tay? Bao giờ cơ quan thuế mới triển khai nộp biểu mẫu này qua mạng?

Cơ quan thuế ghi nhận và sẽ trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để có kế hoạch nâng cấp ứng dụng.

[Xem thêm]:Giải đáp một số thông tư trong tháng 6/2016

4. Tôi muốn hỏi các vấn đề về kê khai sau:

– DN làm theo Quyết định số 48 có phải tải và làm trên 3.3.6 không?

– Trong quá trình làm tôi phát hiện BCTC 2014 bị sai giờ có phải làm lại và nộp được không?

– Bên tờ khai quyết toán thuế TNDN có mục B4 là các khoản chi không được trừ (-) khi tôi cho vào B4 thì sang năm sau, số tồn cuối kỳ (sau khi đã trừ) cho nhảy không? Hay mình phải tự gõ tay số đã trừ vào. Hay vẫn để số thừa trừ B4?

– Về nội dung liên quan đến mẫu biểu báo cáo tài chính, phần mền HTKK 3.3.6, nâng cấp nhằm đáp ứng quy định theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng lập mẫu biểu Báo cáo tài chính doanh nghiệp cho năm tài chính 2015. Trường hợp Doanh nghiệp áp dụng mẫu biểu báo cáo tài chính theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC thì có thể không cần tải phần mềm HTKK 3.3.6 mà có thể làm trên phần mềm trước đó như HTKK 3.3.5.

– Về nội dung liên quan đến việc Doanh nghiệp phát hiện BCTC năm 2014 của DN có sai sót thì Doanh nghiệp thực hiện cập nhật BCTC năm 2014 theo đúng quy định, trường hợp ảnh hưởng đến TKQT TNDN, phụ lục kèm theo thì thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Về nội dung liên quan đến mục B4 “Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế” trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính thì theo công thức trên tờ khai thì chỉ tiêu B4 “Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế” tham gia vào công thức để tính toán chỉ tiêu B1 “Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp” theo đó: Chỉ tiêu B1 = B2 +B3 +B4 +B5 +B6 +B7

Trường hợp NNT nhập thông tin vào chỉ tiêu B4 thì phần mền HTKK sẽ hỗ trợ NNT tính toán ra chỉ tiêu B1 theo công thức nêu trên.

5. Thông tư số 92/2015/TT-BTC quy định: “Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.” Xin hỏi: Nếu doanh nghiệp chi trả hộ ký hợp đồng thuê nhà của một DN, còn ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo đối với nhà ở của một DN khác thì có chấp nhận không?

Các dịch vụ kèm theo được hiểu là các dịch vụ bắt buộc phải có để duy trì căn nhà như điện, nước, điện thoại, … Do đó, nếu công ty ký hợp đồng mua các dịch vụ kèm theo không đáp ứng điều kiện nêu trên thì các chi phí này được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Trên đây là Thắc mắc về thuế TNDN tháng 04/2016

Nguồn Tổng cục thuế.

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax