Menu Đóng

Thông tin mới về thuế trong tháng 01/2016

Thông tin mới về thuế trong tháng 01/2016

Trong tháng 01/2016 có nhiều thông tin mới về thuế: không miễn thuế cho hành lý khách quá nhập cảnh quên khai báo, quản lý thuế với thương nhân hoạt động trong KKT cửa khẩu… Mời quý độc giả cùng theo dõi

1. Hành lý khách nhập cảnh quên khai báo không được miễn thuế

Bộ Tài chính vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh quên không khai báo.

Đề xuất của Bộ Tài chính căn cứ trên cơ sở báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của hành khách nhập cảnh trong trường hợp không có tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh do quên không khai báo khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản này, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp khách nhập cảnh có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi nhưng không thực hiện khai báo trên tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh khi làm thủ tục nhập cảnh thì không đủ điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với hành lý của khách nhập cảnh quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Theo đó, sẽ không được áp dụng định mức miễn thuế và chính sách mặt hàng đối với hành lý của khách nhập cảnh quy định tại Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hành lý bị điều chỉnh chính sách mặt hàng (thực tế hành lý của khách nhập cảnh thường thuộc danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, ví dụ quần áo,…).

Xét thấy việc hành khách quên không khai một phần do nguyên nhân khách quan, trong khi đó cơ quan hải quan có cơ sở (căn cứ vào hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi là mang tên người nhập cảnh), để xác định hành lý đó có phải là của hành khách nhập cảnh hay không.

Do vậy, Bộ Tài chính báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan hải quan căn cứ các chứng từ: hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi là mang tên người nhập cảnh, do người nhập cảnh nộp và xuất trình để thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với hành lý của khách nhập cảnh gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi.

Hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi trong trường hợp này sẽ không được áp dụng chính sách miễn thuế, đối với các hàng hóa quy định cụ thể số lượng, trị giá tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyế định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì phải tuân thủ chính sách mặt hàng, do cơ quan hải quan không có cơ sở xác định khi nhập cảnh, khách đã mang đủ hay vượt tiêu chuẩn định mức hành lý miễn thuế theo quy định hay chưa.

Ngoài ra, để bảo đảm hành khách xuất cảnh, nhập cảnh nắm bắt các quy định của pháp luật hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh, tránh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có sân bay quốc tế, cửa khẩu tích cực tuyên truyền cho hành khách xuất nhập cảnh biết các quy định về pháp luật hải quan khi xuất cảnh nhập cảnh. Cụ thể các trường hợp phải khai tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh, hướng dẫn cách khai các tiêu chí trên tờ khai,…, dưới nhiều hình thức như: thông báo, phát hành tờ rơi tại cửa khẩu, kết hợp với các hãng vận chuyển hành khách thông báo trên phương tiện vận tải…/.

Xem thêm]: Một số các thông tư mới của Bộ tài chính

2. Có 511.801 doanh nghiệp khai thuế điện tử

Tính đến hết năm 2015, đã có 511.801 doanh nghiệp (DN) trong cả nước thực hiện khai thuế điện tử (đạt 99% số DN đang hoạt động), với trên 26,6 triệu hồ sơ thuế điện tử.

Cũng theo Tổng cục Thuế, đến nay có trên 484,7 nghìn DN đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế (đạt 95,5%) và đã có 39 ngân hàng kết nối với cơ quan Thuế để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Riêng trong tháng 12/2015, có trên 38 nghìn tỷ đồng nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử (chiếm 72,35% tổng số nộp NSNN) với trên 112,8 nghìn chứng từ nộp thuế điện tử (chiếm 64,78% tổng số chứng từ nộp thuế). Tổng số tiền đã nộp vào NSNN bằng hình thức điện tử trong năm 2015 đạt trên 157 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục ứng dụng CNTT trong việc giao dịch giữa cơ quan thuế với DN để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý thuế.

3. Quy định về quản lý thuế đối với thương nhân hoạt động trong KKT cửa khẩu

Theo quy định tại Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính thì thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Hàng hóa mua bán, trao đổi tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của thương nhân phải có đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc trước khi xuất bán, đảm bảo đã được nộp đủ các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức mua bán qua biên giới của thương nhân là DN được hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, khi bán hàng hóa có giá trị từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần thì thương nhân phải xuất hóa đơn giao cho người mua và phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc hàng hóa.

Trường hợp, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Đối với thương nhân là hộ, cá nhân kinh doanh, hàng tháng phải thực hiện kê khai doanh thu theo hóa đơn vào báo cáo sử dụng hoá đơn và thực hiện nộp thuế GTGT, TNCN phát sinh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Đối với thương nhân là DN sử dụng hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế theo quy định hiện hành, tiến tới sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình của cơ quan thuế với thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Về kê khai, nộp thuế, thương nhân là DN thực hiện khai và nộp thuế GTGT theo tháng; tạm nộp thuế TNDN theo quý và hết năm thực hiện quyết toán thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.Doanh thu bán hàng hóa của thương nhân là DN được xác định theo tờ khai thuế GTGT tháng.

Các thương nhân là cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện khai và nộp thuế theo phương pháp khoán, với doanh thu khoán của năm tính thuế được xây dựng trên cơ sở: mức doanh thu khoán năm trước; mức doanh thu do cá nhân tự khai; cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan; dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá; ý kiến tham vấn của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác về quản lý hóa đơn, quản lý thu thuế đối với thương nhân có hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu không được hướng dẫn tại thông tư này vẫn được thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.

Nguồn Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax