Menu Đóng

Thủ tục hồ sơ và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp

Nhận trợ cấp thất nghiệp

Bước 1: XÁC ĐỊNH BẢN THÂN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HAY KHÔNG?

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động xác định thời hạn và không xác định thời hạn.

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Nếu đủ điều kiện như trên thì tiếp theo là xem xét thời hạn nộp hồ sơ của mình còn hay không: Thời hạn nộp hồ sơ là không quá 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ (nghỉ việc) ghi trên quyết định chấm dứt HĐLĐ (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải) hoặc không quá 03 tháng kể từ ngày hết hạn HĐLĐ.

Anh/Chị đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải) đối với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng hết thời hạn hay chưa. Hoặc là có giữ bản HĐLĐ đã hết hạn hay không?

Chi tiết về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, các Anh/Chị có thể tham khảo file tổng hợp: TRỢ CẤP THÔI VIỆC – MẤT VIỆC – THẤT NGHIỆP trên trang facebook cá nhân của mình ở đường link cuối bài viết nhé.

Bước 2. CHUẨN BỊ HỒ SƠ

Sau khi xác định mình đã đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Anh/Chị cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc quyết định chấm dứt HĐLĐ (thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, quyết định sa thải) kèm theo 1 bản photo công chứng.

Sổ BHXH gốc + 1 bản photo (không cần công chứng)

CMND gốc + 2 bản photo (không cần công chứng)

2 hình 3×4.

Mẫu ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP (có thể đến trực tiếp trung tâm giải quyết BHTN xin và điền thông tin)

Bước 3: NỘP HỒ SƠ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như bước 2, nếu chưa biết địa điểm nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Anh/Chị có thể lên Google tra hoặc hỏi thăm.

Nhận PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ và đi giải ngố. 🙂

Bước 4: NHẬN QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP VÀ NHẬN LẠI SỔ BHXH

Sau khi nhận được PHIẾU HẸN TRẢ KẾT QUẢ, căn cứ trên ngày hẹn trả kết quả ghi trên phiếu, Anh/Chị đến trung tâm dịch vụ việc làm để nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và lấy lại sổ BHXH gốc.

LƯU Ý: THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

  • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Anh/Chị chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho Anh/Chị.
  • Trường hợp Anh/Chị không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  • Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

BƯỚC 5: NHẬN TIỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP.

– Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho Anh/Chị kèm theo thẻ BHYT.

– Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.

(Tiền trợ cấp thất nghiệp Anh/Chị có thể nhận thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt tùy thuộc vào việc đăng ký lúc nộp hồ sơ hoặc là quy định của trung tâm DVVL nơi Anh/Chị nộp hồ sơ).

VÍ DỤ cho dễ hình dung nhé:

  •  Ngày 1/04/2019 Anh/Chị nộp hồ sơ hưởng TCTN tại TT GTVL.
  •  Ngày 26/04/2019 TT GTVL ra Quyết định hưởng TCTN.
  •  Ngày bắt đầu tính hưởng TCTN là 22/04/2019.
  •  Ngày chi trả TCTN tháng đầu của cơ quan BHXH: Từ 26/04/2019 – 02/05/2019
  •  Ngày chi trả TCTN tháng thứ 2: Từ 24/05/2019 – 09/06/2019.
  • Ngày chi trả TCTN tháng thứ 3: Từ 24/06/2019 – 12/07/2019…..

BƯỚC 6: THÔNG BÁO TÌM VIỆC HÀNG THÁNG

Hàng tháng, Anh/Chị phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).