Menu Đóng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VNNP là đơn vị cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản lý và tư vấn tâm lý, tham mưu cho các chủ Doanh nghiệp đạt chất lượng cao, phù hợp với quyền lợi mong muốn của Doanh nghiệp và luật pháp Việt Nam.

Từ năm 1998 đến nay VNNP không ngừng khẳng định mình và phát triển có uy tín là người bạn tri kỷ và cánh tay phải đắc lực của  nhiều đối tác khách hàng. Với tôn chỉ hoạt động: “Trí thủy – Nhân sơn” VNNP là một tổ chức đã biết kết hợp Tư duy – Kinh nghiệm – Đạo đức nghề nghiệp để mang đến sự thành công toàn diện cho chính VNNP và khách hàng của mình.

Những dịch vụ và chương trình đào tạo chính đang cung cấp: 

  • Tư vấn kế toán thuế trực tuyến
  • Dịch vụ thanh kiểm tra rà soát rủi ro kế toán thuế
  • Dịch vụ tư vấn tâm lý và tham mưu quản lý cho Sếp
  • Đào tạo văn hóa cho Doanh nghiệp
  • Các dịch vụ và đào tạo khác theo nhu cầu của Doanh nghiệp

Phương châm làm việc của VNNP “Tận tụy – Đắc lực – Tận Tâm – Trung thành – Gắn bó” và “Trách nhiệm – Kịp thời – Dứt điểm – Quyết liệt – An toàn – Bảo mật”. Chúng tôi luôn sẵn sàng không từ mọi khó khăn, vất vả vì quyền lợi của khách hàng và là tổ chức duy nhất sẵn sàng ghánh trách nhiệm bồi thường 100% thiệt hại nếu thực hiện sai công việc cam kết với khách hàng.

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM

HỎI ĐÁP KẾ TOÁN - THUẾ

Không tìm thấy bài viết nào.

DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Không tìm thấy bài viết nào.

TƯ VẤN TÂM LÝ - THAM MƯU DOANH NGHIỆP

Không tìm thấy bài viết nào.

CẢM NHẬN - HOẠT ĐỘNG