Menu Đóng

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Xác định thu nhập chịu thuế TNDN

1. Khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động. Xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Công ty A có một số khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động như hiếu, hỷ, chi cho người lao động đi nghỉ mát… Xin hỏi các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

  • Căn cứ điểm 30, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động…. được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

2. Công ty B có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không và thời hạn nộp là khi nào?

Công ty B mới thành lập tháng 5 năm 2016, được cơ quan thuế chấp thuận nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và sử dụng hoá đơn đặt in. Do chưa phát sinh doanh thu nên Công ty B chưa sử dụng đến hoá đơn. Vậy công ty B có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn không và thời hạn nộp là khi nào?

  • Theo quy định tại Điều 27 VBHN 16 năm 2015 của Bộ Tài chính thì hàng quý các doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau. Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không.

3. Phát hiện hoá đơn có sai sót về số lượng hàng hoá và số tiền thuế GTGT. Xin hỏi Công ty phải làm những thủ tục gì để xử lý sai sót trên?

Tháng 3/2016, khi bán hàng cho khách, Công ty đã lập hoá đơn GTGT, hàng hoá đã giao cho người mua, hoá đơn này đã được bên mua và bên bán khai thuế trong quý 1. Đến nay là tháng 6 mới phát hiện hoá đơn có sai sót về số lượng hàng hoá và số tiền thuế GTGT. Xin hỏi Công ty phải làm những thủ tục gì để xử lý sai sót trên?

  • Tại khoản 3, Điều 20 VBHN 16 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về việc xử lý đối với hoá đơn đã lập và giao cho người mua,hàng hóa đã giao cho bên mua, hai bên đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số, ký hiệu. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

[Xem thêm]:Tư vấn các trường hợp về thuế TNDN

4. Năm 2016, Công ty D có chi một khoản tiền để nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

Năm 2016, Công ty D có chi một khoản tiền để nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động. Xin hỏi khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không?

  • Căn cứ điểm 11, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khoản nộp quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động với mức 01 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khoản chi này phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại Hợp đồng lao động, hoặc Thoả ước lao động tập thể, hoặc Quy chế tài chính của Công ty. Đồng thời nếu Công ty không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thì Công ty không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên, kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc.

5. Cá nhân có được uỷ quyền cho Công ty tôi quyết toán thuế TNCN không?

Anh A ký hợp đồng lao động dài hạn tại một Công ty, có thu nhập hàng tháng từ tiền lương tại công ty này; ngoài ra anh A còn có thêm khoản thu nhập cho thuê nhà với số tiền 10 triệu đồng 1 tháng, đã nộp thuế tại cơ quan thuế nơi có nhà cho thuê. Xin hỏi anh A có được uỷ quyền cho Công ty anh A quyết toán thuế TNCN không?

  • Tại điểm c, khoản 2, điều 26 Thông tư số 111 của Bộ Tài chính có quy định về các trường hợp cá nhân được uỷ quyền quyết toán; trong đó có quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại một đơn vị và có thêm thu nhập khác từ cho thuê nhà với mức doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng, đã nộp thuế TNCN cho doanh thu cho thuê nhà, nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Như vậy, căn cứ quy định trên trường hợp bạn có thu nhập từ tiền lương tại một đơn vị và có thêm thu nhập từ việc cho thuê nhà, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê; nếu  bạn có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì không thuộc đối tượng uỷ quyền quyết toán thuế TNCN.

Nguồn Tổng cục thuế

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax