Menu Đóng

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho công ty với 5 bước

Làm sao để xây dựng hệ thống kiểm soát được các vấn đề nội bộ phát sinh hàng ngày một cách đơn giản và hiệu quả ? VNNP Edu xin chia sẻ một số kinh nghiệm và các bước sau:

Bước 1: Xác định dòng tác nghiệp và rủi ro có thể gặp

Bước 2: Mô hình hóa và phân tích

Bước 3: Mô tả và đối chiếu quy chuẩn/quy tắc quản lý (thuộc Môi trường kiểm soát hoặc các quy định quy chế khác đã được thiết lập)

Bước 4: Hình thành quy trình – Hướng dẫn thực hiện/truyền thông

Bước 5: Thử nghiệm và đánh giá phù hợp

Bạn có thể định hình theo cấu trúc sau :

xây dựng hệ thống
xây dựng hệ thống

Phần 1: Môi trường kiểm soát nội bộ

+ Sơ đồ tổ chức quản lý

+ Nội quy, quy chế, quy định và chỉ định

+ Kế hoạch và công tác lập kế hoạch

+ Chính sách nhân sự, quản trị nhân sự

+ Chính sách phát triển tổ chức, sản phẩm dịch vụ

Phần 2: Rủi ro và quản lý rủi ro

+ Rủi ro tài chính

+ Rủi ro chiến lược

+ Rủi ro hoạt động

+ Rủi ro nguy hiểm

Phần 3: Các thủ tục kiểm soát và hướng dẫn tác nghiệp

+ Kiểm soát quá trình soát mua hàng, nhận hàng và thanh toán

+ Kiểm soát quá trình bán hàng, giao hàng và thanh toán

+ Bảo vệ hàng tồn kho

+ Kiểm soát TSCĐ/Công cụ dụng cụ/Chi phí trả trước

+ Kiểm soát tiền mặt, tài khoản NH

+ Hệ thống Tài chính – Kế toán – Kiểm toán nội bộ

+ Hệ thống thông tin/Truyền thông nội bộ

Các chủ doanh nghiệp cũng nên tham khảo thêm các chương trình đào tạo sau cho phù hợp

Khóa học quản trị Hành Chính chuyên nghiệp

Khóa học quản trị Nhân sự chuyên nghiệp