Menu Đóng

Bạn là nhà quản lý? Bạn đang lựa chọn cho mình một phong cách quản lý hoàn hảo để áp dụng với tất cả các nhân viên của mình? Đừng phí công lựa chọn bởi tất cả các chuyên gia hành chính nhân sự hàng đầu đều đi đến thống nhất rằng, không có phong cách nào là tốt nhất. Thực tế, việc quản lý nhân sự hiệu quả đòi hỏi nhiều phong cách khác nhau.

Hiệu quả của việc quản lý được quyết định không phải bởi phong cách nhà quản lý ưa thích mà bởi sự phù hợp của phong cách quản lý với nhu cầu của nhân viên. Các nhà quản lý có thể tham khảo 4 phong cách khác nhau sau đây.

Quản lý kiểu hướng dẫn

Với phong cách này, nhà quản lý nhân sự sẽ hướng dẫn nhân viên làm thế nào để hoàn thành công việc, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của nhân viên và tự mình đưa ra hầu hết quyết định. Đây là phong cách thích hợp nhất để quản lý nhân viên mới vào nghề hoặc đối với những người thực hiện công việc không tốt. Nhà quản lý cần là đầu tàu với đầy đủ kinh nghiệm, sự khôn ngoan, kiểm soát, quản lý và hướng dẫn chung cho toàn bộ nhân viên của mình. Đôi lúc, nhà quản lý lại đóng vai một người anh trong nghề và dành thời gian phù hợp cho từng nhân viên theo yêu cầu công việc, tùy tính cách riêng, hoàn cảnh cá nhân của từng nhân viên khích lệ họ vượt qua khó khăn trong công việc.

Quản lý kiểu tư vấn

Với phong cách này, nhà quản lý sẽ liên tục đưa ra các định hướng và buộc nhân viên cùng tham gia giải quyết vấn đề và tham gia vào quá trình ra quyết định. Để thực hiện được điều này, cần lôi kéo ý kiến của nhân viên, trả lời các câu hỏi được nêu ra và thể hiện sự hứng thú bàn bạc với từng cá nhân. Yêu cầu với nhà quản lý là cần hiểu rõ nhân viên của mình, hiểu rõ trình độ chuyên môn, năng lực cá nhân, cá tính, mục tiêu nghề nghiệp, ….của nhân viên dưới quyền để giao “đúng người đúng việc”. Bạn cần nắm rõ sở trường và sở đoản của từng nhân viên,vị trí công việc nào người này làm tốt nhất, và người kia lại không thể hoàn thành theo yêu cầu dự án. Phong cách quản trị nhân sự kiểu tư vấn thích hợp khi nhân viên không còn là những người mới đối với công việc nhưng cũng chưa đủ kỹ nǎng hoặc sự tự tin về khả nǎng thực hiên công việc của mình.

Quản lý kiểu hỗ trợ

Nhà quản lý sử dụng phong cách này khi nhân viên của anh ta đã có khả nǎng thực hiện một công việc được giao nhưng còn thiếu tự tin. Theo phong cách này, nhà quản lýnhư là nơi để nhân viên nêu ra những lo ngại và để bàn bạc về những khó khǎn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết hộ họ những khó khǎn đó, người quản lý nhân sự chỉ hỗ trợ họ. Làm như vậy sẽ tǎng cường tính độc lập và sự tự tin của nhân viên. Tạo điều kiện để nhân viên hiểu rõ bản thân và phát huy khả năng tốt nhất bằng cách giao việc phù hợp cho họ, hỗ trợ giúp đỡ và khuyến khích họ hoàn thành công việc tốt nhất.

Phong cách phân cấp hay uỷ quyền

Bạn sử dụng phong cách này với những nhân viên có cả kỹ nǎng và sự tự tin trong khả nǎng thực hiện một công việc. Xét trên nhiều giác độ, nhân viên như vậy tự quản lý mình và chỉ yêu cầu ở bạn những mục tiêu hoặc dự án mới, hoặc khi cần sự trợ giúp ở bạn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, nếu bạn sử dụng phong cách này trước khi nhân viên đã sẵn sàng trong công việc thì họ có thể cảm thấy rằng, bạn đã bỏ rơi họ. Giao quyền cho phép nhân viên độc lập suy nghĩ, hành động, kiểm soát và quyết định công việc của chính mình. Họ có thể quyết định thực hiện công việc theo những gì họ tin là đúng và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho kết quả cuối cùng nếu phạm phải sai lầm trong quản lý. Giao quyền thành công sẽ khuyến khích nhân viên sáng tạo, tạo hứng khởi trong công việc.

Bài liên quan