Mục đích và phạm vi thu thập:
– Việc thu thập dữ liệu trên Website vnnp.edu.vn bao gồm: email, điện thoại, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà vnnp.igroup.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để vnnp.edu.vn liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Ngoài ra, vnnp.edu.vn có thể yêu cầu người sử dụng cung cấp thêm các thông tin khác khi cần thiết như địa chỉ, tài khoản ngân hàng….(Ví dụ trong trường hợp cần hoàn trả lại tiền cho khách hàng)

– Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho vnnp.igroup.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin:
– Website vnnp.edu.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Website vnnp.edu.vn;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại vnnp.edu.vn.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website vnnp.edu.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin:
– Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc Vnnp.edu.vn phát hiện các thông tin này gây hại cho các thành viên khác hoặc hoạt động chung của vnnp.edu.vn. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của vnnp.edu.vn

Những người hoặc tổ chức được tiếp cận với thông tin này:
– Các thông tin vnnp.edu.vn thu thập nhằm mục đích phục vụ quyền và lợi ích của thành viên tham gia cộng đồng vnnp.edu.vn. Không cung cấp những thông tin này cho một bên thứ ba khác trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình hoạt động của vnnp.edu.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VNNP VIỆT NAM
Địa chỉ: Nhà G3-G4 đường B2, làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 02437673385
Email: phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị Website vnnp.edu.vn thực hiện việc này.

– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website vnnp.edu.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, vnnp.edu.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
– Thông tin cá nhân của thành viên trên vnnp.edu.vn được vnnp.edu.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của vnnp.edu.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, vnnp.edu.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
– Ban quản trị vnnp.edu.vn cam kết bảo mật tuyệt đối các giao dịch của thành viên.
– Ban quản lý vnnp.edu.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan: Họ và tên, email, mật khẩu, điện thoại; và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, vnnp.edu.vn có thể yêu cầu thành viên cung cấp thêm các thông tin như địa chỉ, tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân….(Ví dụ trong trường hợp nghi ngờ thành viên giả mạo, hoặc cần hoàn trả tiền cho thành viên). Ban quản lý vnnp.edu.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:
Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu
– vnnp.edu.vn tiếp nhận khiếu nại bằng văn bản tại các điểm giao dịch của Công ty chủ quản là Công ty CP Giải pháp toàn diện VNNP Việt Nam hoặc số điện thoại hotline 024737673385

Bước 2. Phân tích khiếu nại
– Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay;
– Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện:

– Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…)
– Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.
Bước 3. Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại
– Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại;

– Đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án giải quyết (Nếu bắt buộc).
Bước 4. Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng
– Gửi văn bản trả lời khiếu nại khách hàng;

– Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố  phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của Vnnp.edu.vn).
Bước 5. Kết thúc khiếu nại
– Lưu hồ sơ; Tổng kết, rút kinh nghiệm.