Mọi tranh chấp phát sinh giữa Website cung cấp dịch vụ TMĐT http://vnnp.edu.vn và khách hàng hoặc nhà cung cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án kinh tế để giải quyết.

Khi tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý website sẽ có trách nhiệm cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng hoặc đại diện khách hàng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website http://vnnp.edu.vn chúng tôi sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Quy trình giải quyết tranh chấp

Bước 1: Thành viên là người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: phongdoingoai.vnnp1@gmail.com

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của vnnp.edu.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên vnnp.edu.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Trường hợp khiếu nại dịch vụ của vnnp.edu.vnvnnp.edu.vn cam kết sẽ tiếp nhận và giải quyết cho khách hàng sớm nhất có thể, đồng thời thỏa thuận phương án bồi thường cho khách hàng nếu gây ra thiệt hại.
Trường hợp khiếu nại về hàng hóa của người bán: vnnp.edu.vn sẽ yêu cầu người bán (đối tác của vnnp.edu.vn) tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng. Nếu phía đối tác của vnnp.edu.vn không giải quyết thì vnnp.edu.vn sẽ dừng hợp tác với đối tác đó và hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi của mình.
Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của vnnp.edu.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Vai trò và trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết tranh chấp

Trách nhiệm của vnnp.edu.vn
– Website cung cấp dịch vụ TMĐT vnnp.edu.vn sẽ hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

– Website cung cấp dịch vụ TMĐT vnnp.edu.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

Trách nhiệm của người bán:
Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ hoàn tiền theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán.

Trách nhiệm của người mua: Người mua có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến quá trình giao dịch.
– Mọi hành động lừa đảo trên Website cung cấp dịch vụ TMĐT vnnp.edu.vn đều bị lên án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch thì sẽ chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên, nhất là cho khách hàng. Đồng thời Website cung cấp dịch vụ TMĐT vnnp.edu.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán và người mua trong quá trình điều tra.