Menu Đóng

Tổ chức nghiên cứu tâm lý và giáo dục VNNP Việt Nam

Tâm huyết cộng đồng

Xã hội càng hiện đại thì càng phức tạp và bệnh tâm lý đang là sự báo động cao đến mỗi con người gồm cả người lớn và những đứa trẻ. Không nói trước được bất kỳ điều gì khi mà ai cũng dễ cảm thấy áp lực từ mọi thứ, từ mọi người thậm chí tự tạo cho mình những áp lực ngấm ngầm. Có người, có những đứa trẻ nhận ra nhưng chấp nhận nó nhưng phần lớn không nhận ra cho đến khi phát tác ra thì đã quá muộn….. Đọc thêm