Menu Đóng

Con người là một sinh vật xã hội, điều đó có nghĩa là bạn không thể sống và làm việc một mình, sự thành công của một doanh nghiệp, tổ chức phụ thuộc phần lớn vào sự liên kết của từng cá nhân để tạo nên một khối thống nhất.

Nhóm là gì ?

Nhóm không đơn giản chỉ là một tập hợp của hai hay nhiều cá nhân làm việc cùng nhau hoặc làm việc dưới sự chỉ đạo của một nhà quản lý. Nhóm là một tập hợp những cá nhân có các kỹ năng tương tác, bổ sung cho nhau và cùng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện một mục tiêu chung dựa trên tinh thần đồng đội, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau

Một số lợi ích của làm việc theo nhóm đem lại:

1. Tăng hiệu quả làm việc: Mọi thành viên trong tổ chức sẽ đồng lòng hướng tới mục tiêu và dốc sức cho thành công chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định mục tiêu và vạch ra phương pháp đạt được mục tiêu đó.

2. Cải thiện mối quan hệ: Giúp phá vỡ bức tường ngăn cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các thành viên và mọi người..

3. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân

Một cá nhân dù xuất sắc đến đâu cũng không thể thực hiện nếu không có sự trợ giúp của những người cùng làm việc với mình vì thế, điều cơ bản nhất của làm việc nhóm là phải tạo được sự đồng thuận hay tiếng nói chung giữa những thành viên trong nhóm để cùng nhau thực hiện.

4. Kỹ năng lắng nghe: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Các thành viên trong nhóm phải biết lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng ý kiến giữa các thành viên trong nhóm. Lắng nghe không chỉ là sự tiếp nhận thông tin từ người nói mà còn phải biết phân tích, nhìn nhận thông tin theo hướng tích cực và phản hồi bằng thái độ tôn trọng những ý kiến của người nói dù đó là ý kiến hoàn toàn trái ngược với quan điểm của bản thân.

5. Xây dựng tinh thần: Tạo ra nhiều cơ hội cho nhân viên hào hứng sẽ giúp họ thêm phấn chấn, tăng nhuệ khí và đẩy mạnh hiệu quả công việc.

6. Có thêm nhiều ý tưởng mới: Bạn sẽ ngạc nhiên về những đổi mới và những ý tưởng sáng tạo, là kết quả có được từ sự kết hợp nhiều trí tuệ trong môi trường làm việc thoải mái.

7. Xây dựng niềm tin. Hiểu về những người cùng làm việc với mình là điều rất cần thiết để xây dựng nên một ý thức mạnh mẽ về sự thấu hiểu và tin tưởng.

[Xem thêm] Khóa học Nâng cao kỹ năng dành cho cấp quản lý bậc trung

Bởi : VNNP Edu

Bài liên quan