Menu Đóng

Nghề nhân sự cần người như thế nào?

Nghề nhân sự
Nghề nhân sự

Theo bạn nghề nhân sự cần người như thế nào? Đó là nghề cần có những người phải thực sự năng động, ham học hỏi ở nhiều lĩnh vực.

Quản trị nhân sự là thực hiện các tác vụ hàng ngày như việc chấm công, tính lương, sàng lọc và tuyển dụng nhân viên mới, thực hiện các công việc hành chính liên quan đến công việc nhân sự như mua bảo hiểm, làm hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó người làm nhân sự còn phải là người thực sự tham mưu được cho ban giám đốc các đường lối, chiến lược, cách sử dụng hệ thống nhân sự hiệu quả.

Công việc nhân sự liệu có nhàm chán? Thực sự ngày càng phong phú với người làm nhân sự hơn đối với thời đại công nghệ số như hiện nay.

Ở các công ty có tầm cỡ, người làm công tác nhân sự không chỉ làm các công việc thuần tuý như trên mà còn phải có một cái nhìn tổng quát trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Họ đòi hỏi phải có một kiến thức tổng quát không chỉ về lĩnh vực nhân sự mà còn phải có kiến thức tốt về các ngành và lĩnh vực liên quan, vì họ không chỉ thực hiện các tác vụ liên quan đến quản lý nhân sự trong phạm vi thẩm quyền mà còn là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các phòng ban khác và cả công ty.

Nếu như người không làm nhân sự thì không thể có những nhận định đúng đắn, nhận xét chính xác về nhân sự công tư. Khi đó không thể nào họ tối ưu hóa được hệ thống nhân sự của công ty. Họ phải xác định và nhìn nhận nhân sự để không bỏi sót nhân tài cũng như sử dụng nhân sự một cách đúng đắn để học có thể phát triển được.

Người làm nhân sự phải hiểu rõ toàn bộ nhân sự trong công ty để có những cách động viên họ kịp thời. Khi cảm thấy công ty có môi trường làm việc tốt cũng như động viên kịp thời chắc chắn nhân viên sẽ yên tâm làm việc và cống hiến.

Người làm nhân sự giỏi là một nhà quản lý giỏi. Họ biết cách khuyến khích động viên, hiểu nhân viên muốn gì và thoả mãn được các yêu cầu của họ. Kết quả là không cần phải đe doạ hoặc dùng biện pháp mạnh, các nhân viên vẫn làm việc cật lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Do đó có một số đặc điểm với người làm nhân sự:

– Có khả năng phân tích vấn đề và ra quyết định nhanh chóng

– Linh hoạt, chủ động trong việc giải quyết các mâu thuẫn

– Kiến thức rộng và đa lĩnh vực

– Có tầm nhìn chiến lược về định hướng phát triển của công ty

– Thưởng phạt đúng lúc với các chế độ, chính sách khen thưởng rõ ràng.

[Xem thêm] Góc tham khảo