Menu Đóng

Nghề nhân sự hiện nay được coi là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp. Đây không chỉ là bộ phận quản lý nhiều mảng công việc đặc biệt là nguồn lực. Thậm chí họ cũng chính là những người tư vấn cho các quản lý về cách sử dụng nhân lực hiệu quả nhất. Vậy những phẩm chất nào mà người làm nhân sự cần phải có?

Khả năng tổ chức

Khả năng đầu tiên cần ở một người nhân sự đó là khả năng tổ chức bao gồm cả kỹ năng quản lý thời gian và khả năng hoàn thành công việc hiệu quả. Trong 8h làm việc một người làm nhân sự cần phải xử lý được nhiều mảng công việc cũng như phải biết cách xử lý các nhân sự trong công ty với các chế độ khác nhau: khen thưởng, kỷ luật, sa thải…. Bên cạnh đó nếu muốn mọi người trong công ty tuân thủ theo nguyên tắc thì chính những người nhân sự phải là người làm gương trong tất cả các vấn đề để mọi người noi theo. Người làm nhân sự cũng cần quản lý tốt deadlines và hoàn thành các nhiệm vụ nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu của lãnh đạo cũng như nhân viên trong công ty.

Phải là người có đạo đức

Đây được xem là tố chất quan trọng và cần thiết nhất của những người làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân lực. Nếu kinh doanh cần có đạo đức kinh doanh, nếu giáo viên phải có cái tâm của người dạy học… thì nghề nhân sự cũng cần phải có cái tâm với nghề. Người làm nhân sự luôn phải có sự suy nghĩ, gạt bỏ những lợi ích cá nhân mà nghĩ đến lợi ích của từng nhân viên, quan tâm đến đời sống tinh thần để họ có thể cống hiến được cho công ty trọn vẹn.

Ngoài là một người biết hy sinh và quan tâm đến lợi ích của nhân viên, mỗi người quản lý nhân sự cần phải có một tầm nhìn bao quát về phương hướng, chiến lược phát triển của công ty để can thiệp và tận dụng nguồn nhân lực làm việc một cách hiệu quả nhất.

[Xem thêm] Quản trị nhân sự doanh nghiệp nào cũng cần

Kỹ năng giao tiếp

Một chức năng chính của người làm nhân sự là giúp  người lao động và lãnh đạo doanh nghiệp giao tiếp thuận lợi, bao gồm cả giao tiếp lời nói và văn bản, một phần của kỹ năng giao tiếp này liên quan đến kỹ năng đàm phàn và lắng nghe. Người làm nhân sự kỹ năng giao tiếp phải thực sự cực kỳ tốt để có thể xử lý mọi tình huống phát sinh và tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Với các lãnh đạo phải đưa ra được lý lẽ thuyết phục, với người lao động phải lắng nghe và hướng họ tới những sự tích cực.

Giải quyết vấn đề

Bên cạnh các kỹ năng nêu trên thì những người làm nhân sự phải có kỹ năng giải quyết vấn đề để xoa dịu cũng như xử lý các mẫu thuẫn nảy sinh. Linh hoạt, chủ động trong việc dàn xếp các vấn đề, các xung đột mâu thuẫn về tính cách giữa các nhân viên.

[Xem thêm] Quản trị nhân sự – những điều cần chú ý

Khả năng lãnh đạo

Người làm nhân sự cũng phải có khả năng lãnh đạo để xử lý các công việc khi các sếp vắng mặt một cách có hiệu quả. Do vậy bạn nên cần có sự tự tin để dẫn dắt và lãnh đạo. Các chuyên gia nhân sự giỏi nhất có thể cân bằng giữa sự thân thiện ở nơi làm việc với việc quản lý nơi làm việc và giữ cho mọi thứ vận hành một cách nhẹ nhàng, trôi chảy.

[Xem thêm] Khóa nghề quản trị nhân sự chuyên nghiệp

Bài liên quan